TR

Politikalarımız

Kalite Politikası

Sürdürebilir kalite politikası, verimliği ve rekabetin gücünü yükselten en önemli unsurdur. Bizler de bu bilinçle verdiğimiz hizmetin en iyi kalitede olmasını amaçladık. Bu yüzden sattığımız ve dağıttığımız ürünlerin dünya kalite standartlarında olmasını önemsiyoruz.

Kaliteli iş süreçlerinde profesyonel kadroların dinamik iş gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple çalışanlarımızın birikim ve tecrübelerini de sürekli geliştirip motivasyonlarını artırarak eğitimli, donanımlı ve kalifiye ekibimizle "işini iyi yapmak" tanımının karşılığını müşteri memnuniyeti olarak almaktayız.

En son teknolojiyi bünyemize katarak yenilikçi, yaratıcı ve çözüm odaklı hizmet vermeye devam ediyoruz.

Çevre Politikası

Altın Ateş Grup;
Çevre üzerindeki olumsuz etkilerin ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi prensip edinmiştir.
Bu felsefe doğrultusunda; TS En ISO 140001 Çevre Yönetim sistemi ile çevre performansını sistemli olarak takip ederek sürekli iyileştirmekteyiz.

Ana ilkelerimiz arasında;
» Yaşadığımız çevreyle ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,
» Üretim ve Lojistik faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum tutmayı,
» İşletme olarak bu politikada ki hedeflere ulaşabilmek için iş birliğinde olmayı,
» Faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan her türlü atığın sistemli olarak depolanması ve geri dönüşümünü sağlayacak faaliyetlerde yer almayı,
» Tüm çalışanlarımızla birlikte tedarikçilerimizi de çevre konusunda bilinçlendirip, yönlendirmeyi,
» Kurulan çevre yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesini ve iyileştirilmesini sağlamak yer almaktadır.