TR

KARİYER
KARİYER İk Politikası

Altın Ateş Grup olarak, firmanın gelişiminin insana yapılan yatırımla başlayacağına inanmaktayız. Şirket amaçlarının gerçekleşmesi için insan unsurunun belirleyiciliğine inanarak insan kaynakları politikamızı "önce insan" yaklaşımı çerçevesinde oluşturduk. Bu çerçevede, insan kaynakları temel politikamız, Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olarak düşüncelerin yüksek sesle paylaşıldığı, yeni ve yaratıcı fikirlerin takdir edildiği, ben yerine biz diyebilen bireyler ile birlikte çalışma vizyonuyla hareket eden bir firma olma yolunda adımlar atmaktır.

Yıllar içinde gelişen kadromuz ve vizyonumuz ile uzmanlık alanımız diyebileceğimiz özelliklerimiz arasında;
» Eğitim ve İnovasyon
» Takım Çalışması
» Müşteri Odaklılık
» Kalite Yönetimi
» Güçlü İletişim
başlıkları yer almaktadır.